KINGMAX

0

‘iKey’ เครื่องอ่านลายนิ้วมือขนาดพกพา ผู้ช่วยเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย ซื้อของจ่ายออนไลน์สแกนนิ้วก่อนจ่ายได้ทุกครั้ง

คิงแมกซ์ ดิจิตอล อิงค์ เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ iKey (ไอคีย์) อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือขนาดเล็กแบบ USB ที่จะช่วยลดปัญหาด้านการรักษาความลับและความปลอดภัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและถอดรหัสออกมาด้วยลายนิ้วมือของเร…