Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ค่อนข้างมีกระแสแย่ในตอนปล่อยตัวอย่า

Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles เกมจากอนิเมที่ชื่อว่า Kimetsu no Yaiba อนิเมะแนวโชเน็นที่ว่าด้วยเรื่องของทันจิโร่ ชายขายถ่านธรรมดาที่ต้องมาจับดาบ ล่าปีศาจที่ต้องหาทางช่วยเหลือน้องของตนที่กลายร่าง…