Kaiju No.8

Kaiju No.8 กลายเป็นมังงะโชเน็นจัมป์ที่ถึง 3 ล้านก็อปปี้ เร็วที่สุด!

Kaiju No.8 หรือ ไคจูหมายเลข 8 คือมังงะของ นาโอยะ มัตสึโมโตะ ที่ว่าด้วยเรื่องของกลุ่มคนที่ต่อต้านไคจูเป็นหน่วยของรัฏบาลที่ป้องกันการโจมตีจากสัตว์ประหลาดยักษ์ ไคจู ที่ไม่รู้ที่มาโดยหน่วยนี้จะได้รับอาวุธคือ เ…