Jojo’s Bizarre Adventures Part 6: Stone Ocean

เตรียมแอ่นอีกครั้ง! Jojo’s Bizarre Adventures Part 6: Stone Ocean ประกาศทำอนิเมะ!

Jojo’s Bizarre Adventures หรือที่เรารู้จักในชื่อ JOJO คือมังงะแนวโชเน็นที่ส่าด้วยเรื่องของตระกูลโจสตาร์ ตระกูลที่ต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้มากมายโดยจะมีพลังพิเศษที่ชื่อว่าแสตน ผู้ใช้แสตนจะสามารถเห็…