Jigen Gravestone

Jigen Gravestone เดอะมูฟวี่ของ ลูแปงที่ 3 สามารถดูได้แบบถูกลิขสิทธ์ได้แล้ว

Jigen Gravestone คือเดอะมูฟวี่ของอนิเมะชื่อดังอย่าง Lupin III ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของจอมโจร ลูแฟง จอมโจรมืออาชีพที่ออกขโมยไปทั่วโลกทำให้ชื่อเสียงของเขากระฉ่อนไปทั่วแต่เพียงคนเดียวก็คงไม่สามารถทำอะไรได้มาก เ…