Jelly beam 4.1

0

!!!Samsung Galaxy Camera เปิดขายแล้วที่ UK ราคาหมื่นห้ากับกล้องมากความสามารถด้วยระบบ Android

Galaxy Camera เปิดพร้อมจำหน่ายแล้วในสหราชอาณาจักร กล้องถ่ายภาพพลังแอนดรอยด์ แถมเป็น Android 4.1 Jelly Bean อีกด้วย   ยุคใหม่ของการผสานกล้องและระบบปฏิบัตืการ จนเป็น Smart Camera ที่สามารถแชะแล้วแชร์ทุก…