Jeff Weiner

0

LinkedIn gives iPad Mini
LinkedIn แจก iPad Mini ให้พนักงาน 3500 คนแทนคำขอบคุณที่ทำยอดทะลุเป้าปีที่ผ่านมา!

Business Insider รายงานว่าผู้บริหารชื่อดังแห่ง LinkedIn อย่างนาย Jeff Weiner ได้มอบของขวัญในวันแห่งความรักให้กับพนักงานทั้งบริษัทเป็น iPad Mini ของเล่นสุดไฮเท็คตัวล่าสุดจาก Apple และนี่คือถ้อยแถลงผ่านโซเชี…