Izvestia

0

Apple ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า iWatch ในรัสเซียแล้ว!!!

Apple ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า iWatch ในรัสเซียซึ่งคาดกันว่ามันคือ Smartwatch ที่มีข่าวมานานนั่นเอง โดยเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ของรัสเซียที่ชื่อ Izvestia โดยชื่อ iWatch ก็ดันไปคล้าย iSwatch ซึ่งเป็นชื่อที่ถู…