iQOO Neo6

gsmarena 004-1
ขายในจีนมานาน!! iQOO Neo6 ชิปเซ็ต Snapdragon 870 หน้าจอ 6.62 นิ้ว เริ่มวางขายในตลาดโลกแล้ว

iQOO Neo6 และ iQOO Neo6 SE เปิดตัวและวางขายเรียบร้อยในประเทศจีน ล่าสุดก็เตรียมวางจำหน่ายทั่วโลก โดยจะเริ่มขายในประเทศอินเดียก่อนเป็นที่แรก รุ่นที่ใช้ขายในตลาดโลกก็ยังคงใช้ชื่อ iQOO Neo6 แต่ฮาร์ดแวร์ด้านในเ…