iphone4

0

!!!ภาพ ที่จะบอกคุณทุกอย่าง เกี่ยวกับการพัฒนาการถ่ายภาพของ iPhone เปรียบเทียบตั้งแต่ยุคแรก จนถึงล่าสุดจากเครื่อง iPhone5

ภาพชุดนี้ยอดเยี่ยมมากครับ บ่งบอกถึงการพัฒนาที่เป็นไปตามยุคสมัยจากรุ่นสู่รุ่นของอุปกรณ์ iPhone ตั้งแต่ iphone ตัวแรก มาสู่ iphone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, และล่าสุดกับ iPhone 5   การซูมภาพแบบ Macro ไ…