iPhone 5 ระเบิด

0

!!!สรุปผลตรวจสอบ iPhone 5 ระเบิดในไทย พบน็อตใต้ถาดแบตเตอรี่ เจาะเข้าเนื้อใน ทำให้ไฟลัดวงจร

ผลตรวจสอบกรณีเครื่อง  iPhone 5 ระเบิดในไทย พบว่ามีน็อตแปลกปลอมเจาะเข้าเนื้อแบตเตอรี่อยู่บริเวณใต้ถาด ทำให้เกิดไฟลัดวงจร     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโ…

สุดฉาว! iPhone 5 ระเบิดเละในไทย!!!

[box_alert]ทางเว็บไซต์ขอความกรุณาจากผู้อ่านข่าวช่วยคอมเมนต์ด้วยภาษาที่สุภาพและไม่พาดพิงถึงผู้อื่นผู้ใดด้วยนะครับ เนื่องจากบทความนี้เต็มไปด้วยคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพ ทีมงานจำเป็นต้องทะยอยลบคอมเมนต์ต่างๆ เหล่านี…