iPhone แบตบวม

0

Apple ว่าไง? พบเครื่อง iPhone 8 Plus แบตบวมจนฝาหลังปริเป็นเครื่องที่หก!

หลังจาก Apple ได้ส่งเครื่อง iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ออกไปจำหน่ายทั่วโลก จนถึงขณะนี้มีผู้พบเหตุการณ์ความผิดปกติของตัวแบตเตอรี่จากเครื่อง iPhone 8 Plus และมีการรายงานเข้ามาแล้ว มากถึงหกรายด้วยกัน MacRumor…