ipad 2018

0

iPad Pro รุ่นปี 2018 อาจจะมีขอบจอบาง และจะไม่มีปุ่ม Home

เรียกว่ายังคงมีข่าวหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องคู่ไปกับ iPhone รุ่นใหม่สำหรับข่าวของ iPad รุ่นใหม่ที่จะวางขายในปี 2018 ที่ล่าสุดมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมออกมาแล้ว และอาจจะแสดงให้เห็นว่า iPad รุ่นปี 2018 จะมีรูปร่าง…