Instant Upload

0

!!!Facebook เพิ่มความสามารถ Instant Upload ซิงค์ภาพถ่ายจากมือถือขึ้น Facebook โดยอัตโนมัติ

ใน Google+ เราสามารถเปิดการอัพโหลดรูปขึ้นไปเก็บในแอคเคาท์ของเราได้โดยอัตโนมัติจากภาพถ่ายของโทรศัพท์มือถือ แต่ต่อจากนี้ไป เราจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น จากบริการคล้ายกันใน Facebook ภาพถ่ายทุกภาพในเครื่องจะสามารถ…