infringe

0

!!!ศาลรับไม่ได้ ออกคำสั่ง Apple แก้ไขการประกาศ “Samsung ไม่ได้ลอก” ใน UK

 เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังจำได้ ถึงคำตัดสินของคดีฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรของการออกแบบตัวเครื่อง ที่ Apple ทำการฟ้องร้องต่อ Samsung ในสหราชอาณาจักร ศาลตัดสิน Samsung ไม่ได้ละเมิด และ Apple ต้องขึ้นประกาศ &#82…