iF Design Awards 2022

1 iF-Design-Award-2022 KV-tile
Samsung กวาด 71 รางวัลจากเวที iF Design Awards 2022 และ 3 รางวัลระดับโกลด์ Galaxy Z Flip3 ได้ด้วย!

ซัมซุงกวาด 71 รางวัล จากเวที iF Design Awards 2022 โดยคว้า 3 รางวัลระดับโกลด์ (Gold Award) ด้านการออกแบบ ที่มอบประสบการณ์ให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระ และกวาด 71 รางวัลใน 9 สาขา ด้านการออกแบบผ…