Identilock

0

Identilock อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ ไม่ทำให้คุณเหนี่ยวไกปืนโดยไม่ตั้งใจ!

Identilock อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ ไม่ทำให้คุณเหนี่ยวไกปืนโดยไม่ตั้งใจ โดยใช้ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ โดยอุปกรร์ตัวนี้จะยึดติดกับไกปืนทำให้คุณเหนี่ยวไกปืนเองไม่ได้ นอกจากจะสัมผัสกับตัวอ่านลายนิ้วมือ และท่าทางการถ…