hypercharge

ลือ ชาร์จไว 200W ของ Xiaomi อาจถูกใช้จริงในปีหน้า

รายงานใหม่จาก MyDrivers ในประเทศจีนเปิดเผยว่า ระบบชาร์จไวของ Xiaomi กำลังไฟ 200W จะเปิดตัวในปีหน้า โดยจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน 2022 Charge up to 100% in just 8 minutes using wired cha…

Xiaomi สาธิตชาร์จไว 200W ชาร์จแบตเต็มได้ภายใน 8 นาที!

Xiaomi เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสมาร์ตโฟที่มีการพัฒนาระบบชาร์จแบตเตอรีแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบชาร์จที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้มากถึง 200W แล้ว ระบบชาร์จสุดแรงรุ่นใหม่ของ Xiaomi มีชื่อว่า HyperCharge ซ…