Huawei Y9 Prime 2019

0

Huawei ประกาศราคา Y9 Prime กล้อง Pop-up ตัวแรกของค่ายพร้อมราคาฆ่าตายทั้งตลาด

เรียกว่าทันใจชา…

Huawei Y9 Prime 2019 จะมาพร้อมกล้องหน้าแบบ Popup

กล้องหน้าแบบ Po…