HUAWEI P40 5G

HUAWEI P40 Pro+ สมาร์ทโฟนเรือธง 5G ตัวท็อปซูมไกล 100 เท่า เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคา 40,990 บาท

HUAWEI P40 Pro+ สมาร์ทโฟนเรือธง 5G ตัวท็อปที่มาพร้อมดีไซน์สุดพรีเมียมและนวัตกรรมซูมไกล 100 เท่า พร้อมให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคา 40,990 บาท หลังจาก HUAWEI P40 5G และ HUAWEI P40 Pro 5G ได้รับการต้อนร…