huawei card

Huawei เตรียมส่งบัตรเครดิตของตัวเอง “Huawei Card” สู้ Apple Card

CEO ของ Huawei Consumer Business Group, Richard Yu ได้กล่าวเปิดตัว Huawei Card บัตรเครดิตของบริษัทในช่วงงานเปิดตัว Huawei P40 ซีรีส์ที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกับ Apple Card หรือบัตรเครดิตของ Apple อยู่พอ…