HTC One smartwatch

0

HTC One smartwatch สาวกอดใจรอ! กุมภาพันธ์ 2016 เจอกัน!!!

ข่าวลือเรื่องที่ HTC จะผลิต smartwatch จริงๆมีข่าวออกมานานมากแล้วครับตั้งแต่ปี 2013 แต่จนป่านนี้ก็ยังไร้เงาของ smartwatch จาก HTC …