HTC One 801n

0

HTC One 802w ในจีนเทพโคตรๆจัดเต็ม 2 ซิมและเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้!!!

HTC One 802w เป็นรุ่นที่จะจำหน่ายผ่าน China Unicom เผยภาพเปลือยฝาหลังว่าใส่ได้ 2 ซิม (WCDMA) …