HTC DLX

0

!!!HTC “Deluxe” หรือ Droid DNA เวอร์ชั่นจำหน่ายทั่วโลก สมาร์ทโฟนตัวอนาคตจาก HTC

หลังจากก่อนหน้านี้ทาง Verizon ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในอเมริกาได้ปล่อยตัว HTC Droid DNA ออกสู่ตลาด สร้างกระแสความอยากแก่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ด้วยเสปคสุดอลังการงานสร้าง แต่ต้องห้ามใจ ด้วยการวางจำหน่าย Droi…