HTC A9w

0

HTC A9w มีข้อมูลหลุดมาแล้ว! octa-core หน้าจอ 5 นิ้ว!

TENAA หน่วยงานตรวจสอบดูแลด้านโทรคมนาคมของจีนได้เผยข้อมูลของ HTC A9w ออกมาแล้วครับสำหรับ Design จะคล้ายๆ HTC A9 แต่จะเป็นรุ่นระดับรองลงมา มาพร้อมหน้าจอขนาด 5 นิ้วความละเอียด Full HD 1080P, octa-core 1.5GHz …