how-to-check-copyright-photos

0

[TIP] วิธีตรวจสอบว่ารูปภาพที่เรานำมาใช้มีลิขสิทธิ์หรือไม่? และค้นหาเจ้าของลิขสิทธิ์

  ลิขสิทธิ์รูปภาพในยุค Google + สังคมออนไลน์ ผลิตผลที่เกิดขึ้น นั่นก็คือ ความสับสนวุ่นวาย จับต้นชนปลายไม่ถูก เวลาเรานำรูปภาพมาใช้ ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีลิขสิทธิ์หรือไม่? แม้เราอยากจะใช้รูปภาพที่มีลิข…