#HomePro Challenge

GoPro ชวนคุณมาโชว์ความคิดสร้างสรรค์ช่วงกักตัวกับแคมเปญ #HomePro Challenge

ในสถานการณ์เช่นนี้ ที่ประชากรเกินกว่าครึ่งนึงของโลกต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน แต่ความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอภายในพื้นที่เล็กๆ ที่เรียกว่าบ้าน โกโปร (GoPro) จึงปล่อยแคมเปญ #HomePro Ch…