hologram

0

ชมการแสดงคอนเสิร์ตของราชาเพลงป๊อบ Michael Jackson ผ่านเทคโนโลยี Hologram ใน Billboard Music Awards

ด้วยเทคโนโลยีปั…

Apple กับความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโฮโลแกรม 3 มิติ!!!

Apple ได้จดสิทธ…