Hold for me

ความสามารถใหม่เด็ดดวงของ Google ‘ถือสายให้ฉันที’ ให้ AI คอยฟังเสียงคู่สายด้วยคำสั่ง Hold for Me

ถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์ที่กำลังคุยกับใครสักคน อาจจะเพื่อน หรือแฟน ที่บอกกับเราว่า ” เดี๋ยวนะ ไป…. ก่อน เดี๋ยวมา อย่าเพิ่งวางสาย ” ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ คุณกำลังจะมีผู้ช่วยครับ ‘ Hold …