histogram

0

Histogram: แถบกราฟบนแอพถ่ายภาพของสมาร์ทโฟน หรือ กล้องดิจิตัล มันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

Histogram เป็นกราฟแสดงสถานะของภาพ ลักษณะคล้ายกราฟเส้น มันจะเห็นมันลอยอยู่ด้านล่างของหน้าจอกล้องดิจิตัลหรือสมาร์ทโฟน ซึ่งปกติแล้วบนสมาร์ทโฟนจะไม่มีติดเครื่องมาด้วย แต่จะมีแอพพลิเคชั่นบางตัว ที่เพิ่มความสามา…