High-price

0

| High-price | Xiaomi ลองเปลี่ยนแนวเตรียมปล่อยสมาร์ทโฟน "สเปคแรงและแพงด้วย" ในปีนี้
Xiaomi ลองเปลี่ยนแนวเตรียมปล่อยสมาร์ทโฟน “สเปคแรงและแพงด้วย” ในปีนี้

สำหรับบริษัท Xiaomi เป็นที่รู้จักกันดีครับว่าสมาร์ทโฟนจากแบรนด์นี้มักจะมาพร้อมกับความคุ้มค่าเสมอ เพราะคอนเซปต์หลักๆเลยคือการผลิตสมาร์ทโฟนที่มีสเปคแรงๆแต่มาในราคาแสนสบายกระเป๋า แต่ทว่าจากรายงานล่าสุดที่เราไ…