HG Robotics

กลุ่มทรูและบริษัทสตาร์ทอัพ ส่งหุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะอำนวยความสะดวกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กลุ่มทรู ผนึกกำลังคณะวิศวฯจุฬาฯ พร้อมด้วยบริษัทสตาร์ทอัพ HG Robotics และ Obodroid ส่งหุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะระบบคลาวด์ผ่าน True5G