HERO9 Black

One Day Trip กับ GoPro Hero9 Black มีอะไรใหม่ให้เล่น!!

หลังจากโกโปร (GoPro) ประกาศเปิดตัวกล้องตระกูล Hero รุ่นใหม่เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา GoPro Hero9 Black ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก GoPro Hero8 Black เพิ่มเซ็นเซอร์ตัวใหม่ สำหรับถ่ายภาพวีดีโอในระดับ 5K และสำ…

GoPro เปิดตัว Hero9 Black เพิ่มเซ็นเซอร์ตัวใหม่ สำหรับถ่ายภาพวีดีโอในระดับ 5K

Gopro ประกาศเปิดตัวกล้องตระกูล HERO รุ่นใหม่ HERO9 Black ขนาดของหน้าจอด้านหลังที่ใหญ่ขึ้นและแบตเตอรี่ที่คงทนมากขึ้นกว่า 30% เริ่มด้วยเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่จะทำให้คุณได้ถ่ายวีดีโอด้วยความละเอียดในระดับ 5K และถ…