GT-I8262

0

!!!Samsung Galaxy Core แอนดรอยด์สองซิมตัวซุ่มเงียบ จะเปิดตัวกลางเดือนหน้าในราคา 320€

Samsung Galaxy Core (GT-I8262) สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ระบบสองซิมตัวล่าสุดที่มีข่าวจะเปิดตัวในกลางเดือนหน้า สเปคกลาง ราคากลาง เจาะตลาด Mid-End   แม้ว่าทาง Samsung ช่วงนี้กำลังจะยุ่งอยู่กับหนึ่งแท็บเล็ต กับอีกหนึ่งสมา…