gt-18800

0

!!!Tizen ปรากฏเครื่องจริง Samsung ซุ่มพัฒนาระบบสมาร์ทโฟนใหม่ของตัวเองใกล้สำเร็จแล้ว

กลับมาอีกครั้งกับข่าวคราวของเจ้าระบบปฏิบัติการของทาง Samsung เอง หรือเจ้า Tizen ที่เคยมีข่าวตั้งแต่ช่วงต้นปี กลับมาอีกครั้งคราวนี้พร้อมหลุดภาพตัวเครื่องแบบตัวเป็นๆกันแล้ว นามว่า Redwood ครับ   GT-18800 เป็นรหัส…