Graduation Pool Party

0

โฆษณาโชว์เหนือของ Samsung Galaxy S4 ชุด Graduation Pool Party สร้างสรรค์และมีอารมณ์ขันสุภาพแบบเจ็บๆ!!!

โฆษณาของ Samsung Galaxy S4 ชุด Graduation Pool Party น่าสนใจและตลกมากครับ โดยโชว์ความสามารถล้ำๆและเข้าถึงได้ง่ายที่เหนือกว่า iPhone 5 ของ Samsung Galaxy S4 โดยในโฆษณาชุดนี้ผมว่านำเสนอได้น่ารัก ดูสุภาพและจิกกัดได้แบบ…