Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย

‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ โครงการส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนก้าวต่อไปของผู้คนในสังคม

แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัว ‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ โครงการส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนก้าวต่อไปของผู้คนในสังคม โดยแกร็บ ประเทศไทย ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคใน…