Gorilla Glass 5

0

Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Corning เปิดตัวกระจก Gorilla Glass 5 ปกป้องเรือธงรุ่นต่อไปจากการตกจากที่สูง 1.6 เมตร
Corning เปิดตัวกระจก Gorilla Glass 5 ปกป้องเรือธงรุ่นต่อไปจากการตกจากที่สูง 1.6 เมตร

หลังจากที่ทาง Corning ได้เปิดตัวกระจกหน้าจอ Gorilla Glass 4 ออกมาครั้งแรกเมื่อปี 2014 มาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่ทางบริษัทจะต้องเปิดตัวผู้สืบทอดกระจกหน้าจอสุดแกร่งรุ่นใหม่ออกมา โดยล่าสุดทางบริษัทได้…