GoPro Hero9 Black

One Day Trip กับ GoPro Hero9 Black มีอะไรใหม่ให้เล่น!!

หลังจากโกโปร (GoPro) ประกาศเปิดตัวกล้องตระกูล Hero รุ่นใหม่เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา GoPro Hero9 Black ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก GoPro Hero8 Black เพิ่มเซ็นเซอร์ตัวใหม่ สำหรับถ่ายภาพวีดีโอในระดับ 5K และสำ…