Google-MRT

AIS-Google-MRT ร่วมต้อนรับคนเมือง come back เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วย MRT 3D Routing สแกน ส่อง เห็นทั้งแผนที่ผ่าน Google Lens

AIS-Google-MRT ร่วมต้อนรับคนเมือง come back เปิดประสบการณ์ใหม่ ระหว่างเดินทาง ด้วย MRT 3D Routing ผ่าน Google Lens บนเครือข่าย AIS 5G ครั้งแรกในไทยแค่ สแกน ส่อง เห็นทั้งแผนที่ immersive พร้อมสิทธิพิเศษร้าน…