Google I/O 2016

0

Google จับมือ Levis เปิดตัวเสื้ออัจฉริยะพัฒนาด้วยเทคโนโลยีโค้ดเนม Project Jacquad

จากที่ปีที่แล้ว…

Google เปิดตัว Android Instant Apps เปิดแอพได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

จะบอกว่าเป็นอีก…