Google Glass Explorer Editions

0

แกะกล่องนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Google Glass กันเห็นๆ!!! พร้อมด้วยคลิปวีดีโอจากกล้องของ Google Glass!!!

ล่าสุดมีคนได้แกะกล่องเล่นเจ้า Google Glass Explorer Editions (XE) เป็นคนแรกๆของโลกกันแล้ว (น่าอิจฉาจัง) และเขาได้แบ่งปันภาพถ่ายแกะกล่องรวมทั้งถ่ายคลิปวีดีโอมาฝากกันด้วย น่าสนใจมากครับ อุปกรณ์ต่างๆก็ตามในภาพครับถ้ามี…