Google forms

0

TIP: วิธีตั้งค่า Google Forms ให้แจ้งเตือนใน Line เมื่อมีคนกรอกข้อมูล

Google Forms ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่การสร้างแบบสอบถาม แต่หลายคนนำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญหลายอย่าง ทั้งด้านการตลาด การเรียนการสอน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การวิจัย แบบสอบถาม และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเ…