Google Editions

0

HTC One และ Samsung Galaxy S4 ฉบับ Google Editions มีวางจำหน่ายแล้ว!!!

HTC One และ Samsung Galaxy S4 ฉบับ Google Editions มีวางจำหน่ายแล้ว สามารถซื้อหาได้ผ่าน Google Play Store ในประเทศสหรัฐอเมริกา The Pure Google Samsung Galaxy S4 จะมีราคาอยู่ที่ 649$ ส่วน HTC One ราคาจะถูกกว่าอยู่ที่…