GIGABYTE

0

รวมโปรโมชั่น AMD, MSI, GIGABYTE และ ASRock ในงาน Commart 22-25 มิถุนายนนี้

โปรโมชั่น AMD ในงาน Commart 22-25 มิถุนายนนี้

 CPU ของ AMD

  • ซื้อ
บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน!!!

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน พร้อมทิศทางการเติบโตของธุรกิจรวมไปถึงการเตรียมย้ายที่ทำการใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมรองรับตลาด AEC ในอนาคต

7 กุมภาพันธ์ …