gift card

0

!!!Google Play Store หน้าเว็บอัพเดทใหม่หมด สะอาดขึ้น ไวขึ้น และรองรับ Gift Card เต็มรูปแบบ แต่ไทยยังไม่รองรับ

หน้าเว็บ Google Play store อัพเดทหน้าตาครั้งใหม่ ครั้งใหญ่ เปลี่ยนแปลงเมนูการใช้งานใหม่หมด และรองรับการใส่รหัส Gift Card น่าเสียดาย ที่ไทยยังไม่รองรับการใช้การ์ดใบนี้   หลังจากทาง Google ได้อัพเดท playstore สำห…