gif

0

LINE ใน Android อัพเดทใหม่ ใช้วิดีโอเป็นภาพโปรไฟล์ได้แล้ว (จากแอพ Egg เท่านั้น)

มาอีกแล้วครับสำ…

Twitter เตรียมเพิ่มปุ่ม GIF ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

จากรายงานล่าสุด…