Ghostbusters

0

Ghostbusters Paranormal Blast iPad Game Review – เรื่องราวของเรากับผีอีกไม่กี่ตัว

ก่อนเริ่มอ่านรีวิวนี้ ผมอยากให้เพื่อนๆ เปิดคลิปเพลงจาก Youtube ด้านบนคลอไปด้วย เพราะนั่นอาจเป็นเพียงความบันเทิงส่วนเดียวที่คุณจะได้รับจากรีวิวฉบับนี้…และจากเกม Ghostbusters Paranormal Blast ที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้งโดยค่าย …