Game Gear Micro

ชมภาพชัดๆเครื่องเกมพกพาจิ๋ว Game Gear Micro สีเหลืองสดใส

หลังจากค่าย SEGA ได้ทำการเปิดตัว Game Gear Micro หรือคอนโซลพกพาย่อส่วนจากต้นฉบับที่ออกในปี 1990 ในวาระที่ฉลองครบรอบ 60 …

เปิดตัวเครื่องเกมพกพาจิ๋ว Game Gear Micro ฉลอง SEGA 60 ปี

Sega ประกาศเปิดตัว Game Gear Micro หรือคอนโซลพกพาย่อส่วนจากต้นฉบับที่ออกในปี 1990 ในวาระที่ฉลองครบรอบ 60 ปีค่าย …