galaxy z fold

z-fold-3
Samsung Galaxy Z Fold4 จะยังไม่มีช่องใส่ S Pen

มีข่าวลือว่า Samsung Galaxy Z Fold4 จะรองรับการใช้งานปากกาลักษณะเดียวกันกับที่ Galaxy S22 Ultra รองรับปากกา แต่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าจะมีช่องเสียบปากกาเหมือนกับ Galaxy S22 Ultra ด้วยหรือไม่ แต่จากข่าวล…